Kuukausi: heinäkuu 2012

Energiahoidot

Hyvinvointia tekemässä


Ei kommentteja

Hyvinvoinnin ytimessä

Energioiden virtaus ja vaikutus ei ole pelkästään fyysinen asia vaan tietoisuudella ja mielellä on siihen sanansa sanottavana. Kaikki se mitä olemme kokeneet, on jättänyt jälkensä kehoomme. Päättyneet rakkaustarinat tai muut elämän myllerrykset jättävät aina energeettisen latauksen paitsi mieleemme, myös kehoomme. Joskus nämä menneet tapahtumat tekevät energiakenttäämme totaalisia tukoksia ja näiden tukosten avaaminen on erittäin oleellista tasapainoisen energiavirtauksen palauttamisessa. Energiahoidoilla voidaan suoraan vaikuttaa tämän virtauksen palautumiseen ja auttaa irtipäästämisprosessia ja siten myös mieltämme voimaan paremmin.

Hoidetaan syytä oireen sijaan

Energihoidon vaikutuksen huomaa solutasolla lisääntyneenä hyvinvointina. Sen vaikutusmekanismi on kuitenkin kvanttimekaaninen eli kaikki tapahtuu kvanttitasolla, sillä atomitasoakin hienovaraisemmalla tasolla. Siis juuri sillä tasolla, jolla tietoisuuskin temmeltää. Siksi energiahoito on aina tekemisissä suoraan sairauden tai epätasapainon syyn kanssa eikä pelkästään oireiden kanssa. Temppu tehdään juuri siellä missä pitääkin. Sen voi kuitenkin tehdä monella eri tavalla.

Koskettavaa hoitamista

Energiahoitoa voi antaa koskettamalla mutta yhtä usein siihen ei liity lainkaan kosketusta. Sitäkin enemmän siihen liittyy tietoinen energian kohdistaminen ja ajatus hyvinvoinnista ja paranemisesta. Quantum Touch –hoidoissa kosketetaan hoidettavaa kevyesti mutta esimerkiksi Reconnective Healing menetelmässä ei kosketusta tarvita lainkaan. Ja vaikka se kuulostaa uskomattomalta niin maailmassa on huima määrä esimerkkejä onnistuneista kaukohoidoista tuhansien kilometrien etäisyyksiltä. Etäisyydellä ei siis ole merkitystä. Tietoisuudella on. Weird or what?

Todella vanhaa viisautta

Energiahoito voi auttaa mitä moninaisimpiin kiusoihin migreenistä elimellisiin kiputiloihin ja vakaviin sairauksiin asti. Eikä pelkästään voi auttaa vaan todellakin auttaa, siitä minulla itselläni on lukuisia kokemuksia niin hoidettavana kuin hoitajanakin. Olen perehtynyt niin Reiki, Shamballa, Quantum Touch ja Reconnective Healing –menetelmiin ja kaikissa niissä liikutaan samalla tontilla. Nimellä ei oikeasti ole väliä, sen ovat osoittaneet jo vanhan kansan parantajatkin. Tämä viisaus on todellakin tuhansia vuosia vanhaa viisautta.

Aitoa hyvinvoinnista huolehtimista

Usein hoidoilla saavutetaan hyviä tuloksia silloinkin kun länsimainen lääketiede on jo nostanut kädet pystyyn. Kun tähän yhdistetään vielä muita holistisen hoitamisen menetelmiä ja perusteellisempi ymmärrys oikeasta ravinnosta, ollaankin jo tekemisissä selkeästi modernia länsimaista lääketiedettä älykkäämmän hoitamisen kanssa. Holistinen ymmärrys eri olemustemme ja kehojemme tasapainosta hoitaa nimenomaan terveyttämme ja ehkäisee sairauksia. Juuri se luo perusedellytykset hyvinvoinnille. Energiakehomme ymmärtämisessä on kyse kaikenkattavasta terveydestä huolehtimisesta eikä pelkästään jo ilmentyneen sairauden tai sen oireiden hoidosta. Ja siinä on aivan huikean suuri ero! Energiahoitaminen ja moderni lääketiede on yhdessä varsin oivallinen yhdistelmä ja siksi näistä hoidoista käytetäänkin usein nimitystä “Täydentävä hoito”. Energiahoitamisen pitäisi kuulua terveydenhuollon ammattilaisten perustyökaluihin.  Ja kyllä se sinne vielä joskus kuuluukin.

Energiahoidot

Tietoisuus on energiaa, energia on tietoisuutta


Ei kommentteja

Tietoisuus on oleellisessa roolissa energiahoidoissa.

Energiahoito on tietoinen tapahtuma, jossa paitsi hoitajan on antauduttava rooliinsa, myös hoidettavan olisi suhtauduttava siihen myönteisesti. Tietoisuus on etäisyydestä riippumaton yhdistävä tekijä, joka toimii uskomattomalla hienoudella ja älykkyydellä. Tai siis oikeastaan viisaudella, joka ylittää tavallisen ajattelun käsityskyvyn.

Mitä tietoisuus on?

Tietoisuudessa informaatio siirtyy viiveettä ja ilman välittäjäainetta ja juuri siksi sillä on valtaisa voima. Sillä ei ole paikkaa tai aikaa, se on energiaa, joka on kaikkialla. Tietoisuus on kokonaisuus, jossa on mukana kaikki. Ympäristömme, ravintomme, tunteemme, ajatuksemme ja valintamme. Ihan kaikki. Tietoisuuteen voidaan ottaa koskeutusta monella tavalla ja yksi näistä tavoista on energioiden aistiminen ja tulkitseminen.

Välitöntä välittämistä.

Jo muinaiset vedalaiset tietäjät tiesivät että tyhjyydessä on kaikki. Siksi muinaiset kulttuurit nojasivat vahvasti tähän universaalin, näkymättömän ja hiljaisen energian ymmärtämiseen. Hiljaisuudesta nousevat puhtaat ja aidot innovaatiot tai sanottaisiinko ennemminkin aito luovuus. Se luovuus, jolla maailma muuttuu ja suoranaisia teknologia- ja tietoisuushyppyjä tehdään. Nyt ei siis ole kysymys uuden käyttöjärjestelmän kehittämisestä vaan kokonaan uudesta olevaisuuden oivaltamisesta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ei sen enempää eikä vähempää!

Mitä tiede sanoo?

Tiede tutkii tietoisuutta varsin intensiivisesti ja tämänhetkinen käsitys on että mielen, ajattelun, tunteiden ja itseasiassa kaiken olevaisen taustalla on yksi suurempi äly ja viisaus. Tämä merkittävä viisaus ohjaa sitä, mitä solujen, geenien ja DNA:n sekamelskasta syntyy ja juuri tämä ohjaava älykkyys on tietoisuutta. Tietoisuus vaikuttaa siihen mitkä DNA:n “bitit” kääntyvät päälle ja mitkä eivät. Se määrää kuka sairastuu mihinkin sairauteen ja mitä ominaisuuksia nousee vallitseviksi. Tämä viisaus on ulottuvillamme energioiden muodossa. Meidän pitää vain palauttaa energioiden ymmärtämisen ja hoitamisen taito hyppysiimme. Kirjaimellisesti. :-)

Einsteinkin tiesi tämän.

Ihan yksiselitteisestä asiasta ei ole kysymys ja merkittäviä oivalluksia ovat tehneet mm. Michio Kaku, Deepak Chopra ja monet muut jo ennen heitä. Mm. Albert Einstein oli paitsi fyysikko, myös merkittävä tietoisuustieteilijä ja mystikko. Kaikki heistä ovat todenneet että aineen sisällä on valtavasti “tyhjää” ja juuri tämä tyhjä sisältää kaiken oleellisen. Siis todella oleellisen. Kaku peräänkuuluttaakin nykynuorisoa palauttamaan rohkeutensa tutkia universumia eri tasoilla sen sijaan että käyttävät aikansa sijoitusmarkkinoiden opetteluun. Tolkku ukko, sanon minä! Hän ymmärsi sen mikä oli ymmärretty jo tuhansia vuosia sitten. Juuri sen, mitä me jälleen kerran opettelemme.

Energiahoidot

Mitä energiahoidossa tapahtuu?


Ei kommentteja

Mitä energiahoidossa tapahtuu?

Vanhan kansan pika-apu lapsen kolhiutuneeseen polveen oli käden laittaminen kipeän kohdan päälle. Kyseessä ei ollut pelkästään symbolinen ele vaan konkreettinen värähtelyiden tasaaminen. Kipeän kohdan värähtely on alhaisemmalla taajuudella kuin terveen kohdan ja kun tämän kipeän kohdan läheisyyteen tuodaan korkeammin värähtelevää, rakastavaa energiaa, alkavat värähtelyt harmonisoitua.

Tähän samaan fysiikan ilmiöön perustuu esimerkiksi Quantum Touch energiahoito ja itseasiassa monet muutkin energiahoidot. Hoitaja ohjaa konkreettisesti energiaa kohteeseen tietoisella kohdistamisella ja konkreettisesti käsillä ohjaamalla.

Energiakehossamme on useita erilaisia energialinjoja ja kädet ovat niistä tärkeimpiä sillä juuri kätemme ovat tavallaan hoitojohtimet, joilla energiaa on helppo ohjata toivottuun suuntaan. Käsiemme kautta kytkeydymme myös maailmankaikkeuden suurempiin energialinjoihin.

Hoitaja on kanavavoija

Energiahoidossa on kysymys myös paljon suuremmista asioista. Hoitaja on kanava hoitavalle energialle, joka kyllä osaa ohjautua juuri sinne missä sitä tarvitaan. On tärkeää muistaa, että hoitajan pitää käyttää itseään vain kanavana energialle. Omaa energiaa on turhaa käyttää hoitoon sillä silloin on omakin hyvinvointi vaarassa.  Eihän ole tarkoitus että hoitaja kuivattaa itsensä omasta energiastaan kun kerran energiaa on saatavilla rajattomasti. Sitä puhdasta, hoitavaa energiaa.

Energiaa monessa muodossa

Voiko äänellä hoitaa? Miksi muinaiset esi-isämme lausuivat mantroja? Entä valo, mihin se vaikuttaa?

Ääni

Äänellä voi todellakin hoitaa, äänen suora fyysinen vaikutus on selvä. Rohkaisen kokeilemaan esimerkiksi äänimaljahoitoa ja tarkkailemaan itseään hoidon aikana ja sen jälkeen. Tai kokeilemaan gongia tai rumpua, nämä kaikki tekevät samaa asiaa eli laittavat kehomme alttiiksi värähtelyille. Saman tekee myös sopiva musiikki. Aidosti harmoninen musiikki tunnetusti edistää henkistä ja fyysistä tasapainoa. Maailmassa on jammailtu kautta historian.

Jo yli 6000 vuotta sitten määriteltiin tuleville lapsille äänimantroja, joiden värähtely vastasi sen hetkistä maailmankaikkeuden värähtelyä tuolla paikkakunnalla. Tätä mantraa hyräiltiin jo lapsen ollessa kohdussa ja samaa hyräilyä jatkettiin lapsen synnyttyä. Näin mantra personoi lasta enemmän kuin mikään nimi tai muu tunniste. Tällaisessa mantrassa äänen värähtelyllä on suurempi merkitys kuin mahdollisella sanallisella merkityksellä. Ääni on siis värähtelevää viestiä selkeimmillään.

Valo

Aivan sama koskee valoa, sekin on värähtelyä. Lähes kaikki tunnistavat kevätauringon merkityksen omalle vireydelleen. Valo vaikuttaa tunteisiin ja tuntemuksiin ja tietenkin myös ajatuksiin ja tekoihin. Siksi tunnetaan valohoitoja, jotka tepsivät hyvin meihin kaamoksen masentamiin pohjoisen eläjiin. Siksi myös meditaatio aamulla auringon noustessa on erityisen tehokasta. Olet tavallaan tervehtimässä päivää ja toivottamassa valon tervetulleeksi hoitamaan itseäsi ja muita.

Harmoniasta tässä on kysymys

Niin äänelliseen, visuaaliseen kuin muuhunkin energeettiseen hoitamiseen pätee sama sääntö: Harmonia. Harmonia tarkoittaa tasapainoa ja tasapainoisuutta eri elementtien kesken. Energian värähdellessä harmonisesti kehosi ja mielesi ovat luonnollisessa tasapainossa. Se on se perustila, johon sinut on luotu. Tuo harmonia odottaa sinua valmiina sisälläsi joten eikö olisi ihan kohtuulista että voisit nauttia siitä joka päivä?  Kyllä vain, ihan kohtuullista se on. :-)

Lopuksi pieni harjoitus:

Istu ryhdikkäässä asennossa silmät suljettuina, kädet sylissäsi kämmenet ylöspäin ja hengitä syvään sisään. Pidätä hetki hengitystäsi ja päästä ulos. Hengitä uudelleen sisään ja päästä vapautuneesti ulos. Anna hengityksesi nyt tasaantua omaan tahtiinsa. Kuvittele nyt hengittäväsi valoa jokaisella sisäänhengityksellä. Anna hengittämäsi valon jakautua jokaiseen soluun ja tunne kuinka alat säteillä puhdasta valoa jokaisella hengityksella yhä kirkkaammin ja kirkkaammin. Kuvittele mielessäsi tämä valo jokaisella hengityksellä. Jatka näin esim noin kymmenen minuutin ajan ja nauti kohonneesta värähtelytasostasi. Se tekee hyvää niin mielelle kuin kehollekin. :-)

Värähdellään lisää ensiviikolla ja otetaan tietoisuus mukaan leikkiin!

Energiahoidot

Minä värähtelen, sinä värähtelet


Ei kommentteja

Minä värähtelen, sinä värähtelet

Energiasta puhutaan päivittäin, mutta mistä siinä on oikein kysymys? Koska kyseessä on huikean laaja käsite, tarraan siihen kiinni useammasta eri vinkkelistä, pysyen kuitenkin visusti irti niistä, missä lukee Fortum tai Neste.

Minua lämmittää paljon enemmän se hienovaraisempi, ympärillämme leijuva energia. Maailmakaikkeudessa kaikki asiat ovat värähtelyä eli energiaa, olipa sitten kysymyksessä ympäristömme, kehomme, talomme tai tavaramme. Jokainen niistä värähtelee atomi- ja ennen kaikkea kvanttitasolla ja ovat siten myös jatkuvassa muutoksessa, aivan kuten kaikki muukin maailmankaikkeudessa. Tunnemme ja aistimme nämä värähtelyt ja energiat ja vaikka emme aina niitä pystykään selittämään, ovat ilmiöt kiistattomia.

Ne kaikki vaikuttavat meihin enemmän tai vähemmän voimallisesti, me vain olemme turruttaneet itsemme kaikkella muulla, kumoavalla ja peittävällä energialla. Kyseessä on tietoisuuden värähtely, jonka me kaikki voimme siis aistia, olemmehan aina olleet osa sitä. Ja olemme edelleen.

Energiakeho

Meillä kaikilla on energiakeho. Se tarkoittaa fyysisen kehomme ympärillä pörräävää energiakenttää, joka ei suinkaan ole pelkästään lihallisen kehomme sähkövaraus vaan jotain paljon enemmän. Se saa “virtansa” meitä kaikkia koskettavasta tietoisuudesta, joka on itse asiassa kaiken olevaisen lähtökohta. Tästä tietoisuudesta lähtevät liikkeelle aikeemme, ajatuksemme, sanamme ja tekomme. Ne kaikki välittävät ja viestivät energiaa, informaatiota ja älyä. Olemme varmasti huomanneet kuinka jokin henkilö voi antaa meille “virtaa” kun taas joku toinen imee meidät kuiviin.

Energioilla on siis väliä sillä ne vaikuttavat erittäin suoraan siihen miten kehomme solut voivat. Fysiologisesti niiden vaikutus on kvanttimekaaninen eli ne vaikuttavat soluihimme atomitasoa hienovaraisemmalla kvanttifyysisellä tasolla. Fysiikan tutkijat ovat nykyisin yhtä mieltä siitä, että kvanttifysiikan todellisuuden avautuminen on se seuraava suuri mullistus maailmankaikkeuden ymmärryksessämme.

Jo nyt tiedetään, että etäisyys ja fyysinen eristäminen eivät pidättele tietoisuuden tasolla tapahtuvaa viestintää. Huomattava ja voimakkaasti kasvava joukko lääketieteen huippuosaajia liputtaa nykyisin energiahoitojen ja tietoisen holistisen hyvinvointikäsityksen puolesta. Tässä käsityksessä mielellä, ajatuksilla ja tunteilla on erityisen merkittävä rooli. Ne vaikuttavat siihen, minkä viestin solumme saavat uusiutuessaan.

Kannattaa muistaa, että 98% soluistamme uusiutuu vuodessa ja kehomme joka ainut solu on uusiutunut neljässä vuodessa. Kun uudistuminen on näin rivakkaa ja jatkuvaa, on vallitsevilla ajatuksilla ja tunteilla todella suuri merkitys. Vai haluaisitko että uudet aivosolusi muodostuvat karmivan ahdistuksen tai vihan vallitessa? Tuskinpa.

Edes geenimme eivät määrää kohtaloamme, sillä tietoisuutemme ja sitä kautta mielemme ja ajatuksemme määräävät että tietyt geenit kytkeytyvät päälle ja tietyt pois päältä. Me siis voimme todellakin vaikuttaa kohtaloomme.

Chopra Centerin perustaja ja erittäin kokenut lääkäri ja itämaisen lääketieteen osaaja David Simon sanoi aikanaan, että yli 90% ihmisen sairauksista juontaa juurensa mieleen. Siksi niitä pitää hoitaakin mielen tasolla tai sitten sitä ylemmällä tasolla. Se mitä sinulla on menossa maallisessa elämässäsi ja siten mielessäsi, vaikuttaa hyvinvointiisi joko suoraan tai välillisesti.  Tämä on erittäin helppo uskoa.

-Värähdellään lisää tulevalla viikolla!-